PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA MATECKIEGO

RENATA GRADUSZYŃSKA

 60-689 Poznań (Piątkowo) Mateckiego 4

     Przed badaniem proszę umówić się telefonicznie

 • Osoby kierujące pojazdem(kat.C + lub przewóz osób- psychologia transportu):
  - kierowcy zawodowi przewóz osób kat. : (A, B, C, D, E)
  - osoby prowadzące samochód w celach służbowych kategorii C i powyżej
  - kandydaci na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E)
  - kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
  - instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy
  - kandydaci na instruktorów i egzaminatorów
  - osoby ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem oraz kierujących tramwajem
  - osoby ubiegających się o pozwolenie na kierowanie autobusem oraz kierujących autobusem
  Koszt: ustawowo 150 zł (taka sama cena w każdej pracowni)

 • Osoby kierujące samochodem służbowym ( bez przewozu osób ) kat B:
  -przedstawiciele handlowi
  -samochód na firmę  kat. B,  itp. 
  Koszt; 100 zł

 • Badania z zakresu medycyny pracy: 
  - osoby wykonujące prace wymagające sprawności psychofizycznej 
  - praca, która w znaczmy stopniu obciąża psychicznie.
  - wrażliwość na olśnienie oraz widzenie zmierzchowe 
  - praca na wysokości
  - operator koparek
  - operator ładowarek
  - operator wózków widłowych
  - operator dźwigów
  - operator żurawi
  - operator suwnic
  - operator spycharek
  - operator walca drogowego
  Koszt: 80 zł

Samo badanie stereometrem lub ciemnią

Koszt: 50 zł

UWAGA

Podczas badania osób kierujących samochodem służbowym oraz niektórych badań z zakresu medycyny pracy badanie stereometrem lub ciemnią - GRATIS

 • Kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza lub Komendy Policji (ustawa): 

- osoby, które przekroczyły 24 punkty karne
- osoby, które prowadziły samochód w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środka psychoaktywnego
- sprawców i uczestników wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni
- kierujących, skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono       konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego
- osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

Koszt: ustawowo 150zł (taka sama cena w każdej pracowni)

 • Testy psychologiczne: 

- testy badające iloraz IQ
- testy służące do badania predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych 
- testy badające szybkość i dokładność działania oraz spostrzegania 
- testy służące do oceny koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi
- testy na sprawność psychoruchową

Koszt: 50 zł

 

OFERTA   DLA FIRM

 

Ustalamy cenę za badania z każdą firmą indywidualnie!

Możliwość wykonania badania grupowego w komfortowych warunkach do 16 osób z jednej firmy w tym samym czasie!

W szczególnych przypadkach możliwość wykonania badania na terenie Państwa firmy!